Pravidla

PRAVIDLA T.F.A

 

Ústroj soutěžících:
Triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, hasičská přilba, zásahové rukavice, zásahová obuv, hasičský pás s karabinou, kompletní (aktivní) dýchací přístroj.

 

Start:
Soutěžící startuje v předepsané výstroji a s nasazeným aktyvním dýchacím přístrojem. Takto ustrojený hasič plní všechny soutěžní disciplíny. Pět minut před startem - kontrola výstroje a výzbroje. Soutěžící startuje s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, nasazenou přilbou a s nasazenými zásahovými rukavicemi,
- takto připraven ke startu musí být soutěžící min. 30 sekund před startem,
- po celou dobu pokusu nesmí soutěžící žádnou součást výstroje sundat ani rozepínat nebo jinak upravovat, s výjimkou nevolnosti nebo zdravotní indispozice (tím pro něj soutěž končí).

 

Disciplíny:
1.Roztažení hadic 6x hadice B 75, 2x proudnice typu B a odložení proudnic na podložku.
2.Úhledně smotané dva kusy hadic typu B 75 a odnesení do přepravky. Hadice typu B 75 budou nataženy vedle sebe ve vzdálenosti 30cm. Smotání hadic je libovolné a odložení do přepravky musí být provedeno tak, aby půlspojky nepřesahovaly přes okraj přepravky a hadice musí být řádně smotané.
3.Hammerbox, 60 úderů nebo přesun závaží po kolejnici na vzdálenost 2m, odložit kladivo na podložku.
4.Překonání 2m bariéry. Soutěžící musí bariéru překonat a jsou mu dovoleny minimálně 3 pokusy s rozběhem.
5.Přenos 70kg figuríny na vzdálenost cca 20m. Přenos i zacházení musí splňovat kritéria manipulace s živým člověkem.
6.Výstup na zpevněnou konstrukci a vyručkování závaží 25 kg. 
7.Podlezení překážky.
8.Doběh do cíle s 50kg zátěží.

 

Diskvalifikace:

Nesplnění nebo nedodržení jakékoliv disciplíny je řešeno přímou diskvalifikací.

Při porušení pravidel nebo způsobu plnění disciplíny pokus ukončí hlavní rozhodčí (na návrh traťových rozhodčí) diskvalifikací závodníka.

Důvodem k přímé diskvalifikaci závodníka je:

a. nedotažení hadic a proudnic na metu

b. odhození proudnic místo položení

c. esah smotaných hadic přes okraj přepravky

d. nepřekonání bariéry, použití zavětrávacích vzpěr nebo pomoc druhé osoby při překonání

e. odhození kladiva

f. nevytažení zátěže na cvičnou věž (na konstrukci lešení)

g. seskočení z konstrukce lešení z druhé a vyšší příčle žebříku

h. vlečení figuríny za nohy, hlavu, nedotažení na metu, její upuštění z výše na zem, pád s ní a na ni

i. rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje

j. neuposlechnutí pokynů hlavního rozhodčího

k. nedodržení trasy - vybočení z vymezeného prostoru nebo trati, zpravidla označené vytyčovací páskou - za vybočení se považuje už zřejmý dotek pásky

l. nepřekoná-li soutěžící překážku se všemi předepsanými ochrannými pomůckami a nářadím

m. použije-li soutěžící v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo různý materiál, který nepatří do dané disciplíny, zvýhodňující jej v plnění pokusu

V případě nevolnosti nebo zdravotní indispozice musí ukončit pokus sám závodník. Poruchy nebo závady na výstroji a výzbroji nebo zranění soutěžícího nejsou důvodem k opakování pokusu.

 

Ukončení:

Pokus končí dokončením závodní tratě, kdy závodník ukončí měření času stisknutím časomíry.