Plán školení, odborné přípravy a PVČ 2016

LEDEN
6. 1. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

16. 1. – Sobota
Opakované školení řidičů s vozidlem uplatňující právo předností jízdy – HZ Temenice
Provede a zabezpečí: odborná firma, velitel jednotky

ÚNOR
3. 2. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

13. 2. – Sobota
Odborná příprava velitelů a velitelů družstev jednotek PO k prodloužení způsobilosti – Požární zbrojnice Bludov
Provede a zabezpečí: HZS OLK ÚO Šumperk, velitel jednotky

27. 2. – Sobota
Zdravotnická první pomoc (teoretická a praktická část) – HZ Temenice
Provede a zabezpečí: vedoucí lezecké skupiny, velitel jednotky

BŘEZEN
2. 3. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

21. 3. – Sobota
Odborná příprava strojníků jednotek PO k prodloužení způsobilosti – Požární zbrojnice Bludov
Provede a zabezpečí: HZS OLK ÚO Šumperk, velitel jednotky

Dle upřesnění
Lezecká skupina – praktický výcvik v terénu nebo na HZ Temenice
Provede a zabezpečí: vedoucí lezecké skupiny, velitel jednotky

DUBEN
6. 4. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

9. 4. – Sobota
Pravidelná odborná příprava ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel I. část– HZ Temenice, Areál odtahové služby Šumperk.
Provede a zabezpečí: velitel jednotky ve spolupráci s HZS OLK ÚO Šumperk

18. až 22. – Pondělí až Pátek
Základní odborná příprava nových členů JSDH města – ÚHŠ Jánské Koupele
Provede a zabezpečí: Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, velitel jednotky

Dle upřesnění
Odborná příprava vybraných jednotek požární ochrany obcí se zaměřením na hašení požáru vrtulníkem
Provede a zabezpečí: HZS OLK ÚO Šumperk, velitel jednotky

KVĚTEN
4. 5. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

14. 5. – Sobota
Školení a výcvik jednotky – HZ Temenice, Areál fotbalového hřiště Bratrušov
 Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů
 Vystupování z vozidla
 Dopravní a útočná hadicová vedení
 Bojové rozvinutí požárního družstva
 Odvětrávání objektů
Provede a zabezpečí: velitel jednotky

Dle upřesnění
Preventivně výchovná činnost na určené škole
Provede a zabezpečí: vyškolení instruktoři pro PVČ, velitel jednotky

ČERVEN
1. 6. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

25. 6. – Sobota
Školení a výcvik jednotky – HZ Temenice
 Chemická služba všeobecně a v podmínkách jednotky
 Hasičské minimum (třídy požáru, principy přerušení hoření, rozdělení hořlavých látek, pásma požáru, fáze požáru, základní parametry požáru, teorie hašení, hasební látky a její správná aplikace, požárně technická charakteristika látek, hašení požáru za ztížených podmínek
 Praktický výcvik s dýchací technikou (průzkum, pohyb v neznámém prostředí, záchrana osob vyvedením a vynesením)
Provede a zabezpečí: velitel jednotky

Dle upřesnění
Preventivně výchovná činnost na určené škole
Provede a zabezpečí: vyškolení instruktoři pro PVČ, velitel jednotky

ČERVENEC
6. 7. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

16. 7. – Sobota
Soutěž T.F.A. – Loučná nad Desnou
Zabezpečí: velitel jednotky

Dle upřesnění
Lezecká skupina – praktický výcvik v terénu nebo na HZ Temenice
Provede a zabezpečí: vedoucí lezecké skupiny, velitel jednotky

SRPEN
3. 8. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

20. 8. – Sobota
Soutěž T.F.A. – Ruda nad Moravou
Zabezpečí: velitel jednotky

ZÁŘÍ
7. 9. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

24. 9. – Sobota
Pravidelná odborná příprava ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel II. část– HZ Temenice, Areál odtahové služby Šumperk.
Provede a zabezpečí: velitel jednotky ve spolupráci s HZS OLK ÚO Šumperk
Dle upřesnění
Preventivně výchovná činnost na určené škole
Provede a zabezpečí: vyškolení instruktoři pro PVČ, velitel jednotky

ŘÍJEN
5. 10. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

15. 10. – Sobota
Výcvik jednotky v klecovém polygonu s dýchací technikou a v polygonu KRYT s dýchací technikou – Požární stanice Prostějov.
Provede a zabezpečí: velitel jednotky ve spolupráci s HZS OLK ÚO Prostějov

22. 10. – Sobota
Výcvik jednotky v klecovém polygonu s dýchací technikou a v polygonu KRYT s dýchací technikou – Požární stanice Prostějov.
Provede a zabezpečí: velitel jednotky ve spolupráci s HZS OLK ÚO Prostějov

Dle upřesnění
Preventivně výchovná činnost na určené škole
Provede – zabezpečí: vyškolení instruktoři pro PVČ – velitel jednotky

LISTOPAD
2. 11. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

Dle upřesnění
Pravidelná odborná příprava ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel III. část PŘEZKOUŠENÍ – Areál HZS OLK, ÚO Šumperkk.
Provede a zabezpečí: velitel jednotky ve spolupráci s HZS OLK ÚO Šumperk

Dle upřesnění
Lezecká skupina – přezkoušení a výcvik
Provede a zabezpečí: odborný instruktor a vedoucí lezecké skupiny, velitel jednotky

Dle upřesnění
Preventivně výchovná činnost na určené škole
Provede a zabezpečí: vyškolení instruktoři pro PVČ, velitel jednotky

PROSINEC
7. 12. – Středa
Školení a výcvik v rámci předávání a přebírání služby (první středa v měsíci) – HZ Temenice
 Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 Obsluha přidělených spojových prostředků
 Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 Kontrola dýchacích přístrojů a podtlakových chemických obleků
Provede a zabezpečí: velitel jednotky a velitelé družstev

3. 12. – Sobota
Školení a výcvik jednotky – HZ Temenice
 Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany Policie ČR; DVD Stopy požáru
 Spojová služba v podmínkách PO
 Problematika únikových cest
 Zásady součinnosti velitelů zásahů a vyšetřovatelů
 Stanovení nebezpečných zón a zásady pohybu osob a hasičů na místě zásahu a činnosti hasičů v nástupním a dekontaminačním prostoru
 Obecné zásady při zásahu s přítomností NL včetně použití prostředků pro záchyt a sběr NL ve výbavě jednotky
Provede a zabezpečí: velitel jednotky ve spolupráci s HZS OLK ÚO Šumperk


Mimo výše uvedené stěžejní akce budou po celý rok probíhat každou středu v týdnu v čase od 18:00 hod. do 19:00 hod. kondiční jízdy strojníků – řidičů a v čase od 20:00 hod. do 21:00 hod. porada jednotky s upřesněním úkolů na další týden.

Změny a doplňky v plánu jsou vyhrazeny v návaznosti na průběh výcvikového roku.

Pro akce týkající se odborného výcviku a preventivně výchovné činnosti bude vždy vypracována samostatná dokumentace pod názvem „Organizační zabezpečení výcviku“ nebo „Organizační zabezpečení preventivně výchovné akce“, která bude vedena v elektronické podobě pomocí elektronického systému spisové služby GINIS v souladu se Spisovým a skartačním řádem Městského úřadu Šumperk, Městské policie Šumperk a Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka. Dokumentaci bude schvalovat starosta města nebo jiná pověřená osoba a o každém provedeném školení a výcviku bude proveden záznam dle přílohy č. 1.

 

Pavel Koutný, DiS.
velitel jednotky